Vårt uppdrag

I samarbete med Rainforest Trust Inc.

Hjälp oss att skydda världens regnskogar

24 Mars 2021 donerade vi $10,000 till Rainforest Trust™ Conservation Action Fund, en fond som används för att stötta och skydda utrotningshotade arter, utsatta regnskogar och andra tropiska ekosystem runtom i världen. Vår donation, som kom till tack vare våra lojala kunder, gjorde det möjligt att skydda 2500 hektar mark och behålla omkring 737 500 ton CO2 i tryggt förvar.

Regskogar är en av de viktigaste naturresurserna på jorden och de påverkar oss alla varje dag. De lagrar miljarder ton kol, minskar påverkan på klimatet, stabiliserar globala väderförhålllanden, renar vatten och är till och med en källa till mordern medicin. Regnskogarna är även hem för omkring 50% av jorderns alla arter, där många av dem är akut utrotningshotade. Tusentals inhemska samhällen använder regnskogen som resurs till mat, vatten och ekonomiskt välstånd.Kort sagt så bidrar regnskogen till att behålla liv på den här planeten och bevarandet av den är absolut nödvändigt för vår överlevnad

Rainforest Trust säkerhetsställer skyddandet av dessa viktiga ekosystem genom partnerskap med lokala samhällen och pålitliga icke-staliga organisationer . Välgörenhetsorganisationen har redan räddat över 17 miljoner hektar regnskog och andra tropiska ekosystem.

Frisk skog.
Frisk planet.

Skyddandet av habitat gynnar liv överallt. Från stadsparker till regnskogar, varje art är den del av ömsesidigt beroende av andra arter. Men för arterna är även livsmiljön viktig, området de behöver för att fylla sin funktion. Vår mat, luft och medicin måste komma från friska ekosystem, och regnskogen förser oss med en stor del av allt det.